Lucky Ball, BeogradLucky Ball, Beograd

Salvadora Aljendea 1/4, Beograd

063 885 11 29

Website Email

Sportsko društvo BK Lucky Ball je osnovan kao prirodan nastavak druženja i formalizovanje odnosa koji su nastali u Školi bilijara. Pored takmičarskog, Klub ima nameru da proširi nivo bilijarskih znanja i da se u punoj meri posveti bilijarskoj edukaciji svojih članova kao i da pruža uslugu edukacije igrača drugih, prijateljskih klubova ili lica koja nisu vezana za bilijar klubove.

Vidaković Boris38000/0

 166W - 91LTurniri u tokuTurniri u najaviTurniri zavrseni