Propisi

1. Administrativna diskretnost

Ove odredbe tretiraju zahteve za odeću, proteste, pitanja raspoređivanja i druge stavke koje nisu deo stvarnih pravila igre, ali se trebaju regulisati za pojedinačni događaj. Neki aspekti primene propisa razlikuju se od turnira do turnira, kao što je broj setova u meču i ko razbija nakon prvog rack-a. Uprava događaja ima pravo da sprovodi propise za događaj. Ovi propisi nemaju istu silu kao pravila - Pravila imaju prioritet!

2. Izuzeci od pravila

Stvarna pravila se ne mogu menjati osim od strane direktora takmičenja. Za svako izmenjeno pravilo mora postojati pismeno objašnjenje sa kojim igrači moraju biti upoznati na sastanku.

3. Pravila oblačenja

Oblačenje svakog igrača mora uvek zadovoljiti nivo takmičenja, izgled igrača mora biti čist, pravilan i u dobrom stanju. Ako igrač nije siguran u pogledu ispravnosti njegove odeće, igrač treba da se priđe direktoru turnira pre meča i da postavi pitanje da li je izgled legalan. Direktor turnira ima poslednju reč u vezi sa ispravnošću odeće. U izuzetnim okolnostima, direktor može dozvoliti igraču da se takmiči u suprotnosti sa pravilima oblačenjea, npr. kada je prtljag avio-kompanije nestao. Igrač može biti diskvalifikovan zbog kršenja pravila/koda oblačenja.

Ako pre početka turnira nema objavljivanja pravila oblačenja, onda se pretpostavlja skup pravila oblačenja WPA (World Pool Assocication dress code). Trenutni zahtevi za svetske prvenstvo i svetske turneje:

3.1. Muškarci

Muškarci mogu nositi košulju sa dugim rukavima i prslukom ili običnu košulju ili polo majicu bilo koje boje. Majica ili polo majica moraju biti upasovani. Mora da je u dobrom stanju i čista. Obične majice nisu dozvoljene. Polo majica mora imati barem kratak rukav. Pantalone moraju biti čiste i u dobrom stanju i mogu biti bilo koje boje. Farmerke bilo koje boje su zabranjene iako je dizajn farmerki dozvoljen. Cipele moraju biti elegantne cipele koje se uklapaju uz odeću. Patike ili sandale nisu dozvoljene. Sportske cipele od tamne kože ili materijala od kože su dozvoljene, ali podležu diskreciji direktora turnira.

3.2. Žene

Žene mogu nositi košulju, elegantan top, haljinu, bluzu ili polo majicu koja pokriva ramena. Obične majice nisu dozvoljene. Pantalone moraju biti čiste i u dobrom stanju i mogu biti bilo koje boje. Farmerke bilo koje boje su zabranjene iako je dizajn farmerki dozvoljen. Ženski takmičari mogu nositi suknju koja mora pokrivati kolena. Cipele moraju biti elegantne koje se uklapaju uz odeću. Patike i sandale nisu dozvoljene. Sportske cipele od tamne kože ili materijala od kože su dozvoljene, ali podležu diskreciji direktora turnira.

4. Šablon za ređanje kugli

Šablon za ređanje kugli se može koristiti za discipline 8, 9 i 10. Za disciplinui 14-1 nije dozvoljeno korišćenje šablona za ređanje kugli.

4.1. Pozicioniranje kugli u šablonu

Sto mora biti obeležen pre početka turnira. Vertikalna linija mora biti nacrtana radi pozicioniranja šablona. Ova linija mora biti dovoljno dugačka da prođe kroz gornju i donju rupu na šablonu.

4.2. Uklanjanje šablona

Posle brejka, sudija mora ukloniti šablon što je pre moguće bez pomeranja ijedne kugle. Ako nema sudije za stolom, a postoje kugle koje onemogućavaju uklanjanje šablona, igrač koji je na potezu može samostalno da ukloni šablon.
Bez obzira da li postoji sudija ili ne, šablon se može ukloniti samo ako do 2 kugle ometaju njegovo uklanjanje. Izuzetak od ovog pravila je situacija kada su kugle zalepljene i ometaju uklanjanje šablona, tada šablon ostaje na mestu sve dok zalepljene kugle više ne budu smetnja za uklanjanje šablona.

Pri uklanjanju šablona, sudija ili igrač mogu koristiti markere ili kredu (kiks) da markiraju poziciju kugle koja ometa uklanjanje šablona.

Šablon mora biti uklonjen na predviđeno mesto, dalje od površine stola uključujući i martinele.

4.3. Specifikacija šablona za ređanje kugli

Šablon mora biti napravljen od plastičnog materijala, ne deblji od 0.14mm i ne sme nikako da utiče na sto. Šablon ne sme nikako da bude zalepljen za sto.

5. Igra sa sudijom koji pokriva više stolova (“AREA” sudija)

Postoji mogućnost organizovanja turnira sa sudijama koje su svako od njih zaduženi za više stolova tj. sudija nije svo vreme za jednim stolom. U ovom slučaju, od igrača se i dalje očekuje da poštuju pravila igre. Preporuka je da se u takvoj situaciji igrači ponašaju na sledeći način: igrač koji nije na potezu preuzima dužnost sudije a ukoliko pre udarca, igrač koji je na potezu smatra da njegov protivnik neće moći na pravilan način da donese sudijsku odluku, on tada poziva sudiju da priđe stolu i posmatra udarac. Takođe, i igrač koji nije na potezu ima pravo da pozove sudiju za sto ukoliko smatra da sam nije u mogućnosti ili ne želi da donosi sudijsku odluku.

Svaki igrač ima pravo da obustavi igru sve dok nije zadovoljan kako je određena situacija presuđena. Ukoliko dva igrača nisu u mogućnosti da se dogovore oko nesuglasica u suđenju, sudija će biti pozvan da iako nije video spornu situaciju, da sasluša i upozna se što je bolje moguće sa situacijom. To može da uključuje i pouzdane svedoke, pregled video zapisa ili rekonstrukciju udarca.

Ako je od sudije tražno da presudi da li je faul a ne postoje dokazi da je do faula došlo osim izjave jednog od igrača dok drugi igrač tvrdi da faula nije bilo, onda će sudija smatrati da nije bilo faula.

6. Kazne za nesportsko ponašanje

Pravila i propisi daju sudiji i drugim zvaničnicima značajnu širinu u kažnjavanju nesportskog ponašanja. U takvim situacijama treba uzeti u obzir nekoliko faktora, uključujući prethodno ponašanje, prethodna upozorenja, koliko je ozbiljan prekršaj i informacije koje su igrači mogli dati na sastanku igrača na početku turnira. Na kraju, nivo takmičenja može biti uzet u obzir jer od igrača na najvišem nivou se očekuje budu potpuno upoznati sa pravilima i propisima dok relativni početnici možda nisu upoznati sa svim pravilima i propisima.

7. Protest na sudijsku odluku

Ako igrač zahteva da se donese odluka, prva osoba kojoj se obraća je sudija. Sudija će doneti odluku za koju smatra da je potpuno ispravna. Ako igrač ćeli da unese protest na sudijsku odluku, može kontaktirati glavnog sudiju i posle toga direktora turnira. Na svakom regularnom turniru, odluka direktora turnira je konačna i obavezujuća.

Igrač ima pravo da traži ponovno razmatranje sudijske odluke samo jednom. Ako ponovo traži razmatranje istog predmeta, tretiraće se kao nesportsko ponašanje.

8. Uputstva za sudije

Sudija će utvrditi sva činjenična pitanja vezana za pravila, održati poštene uslove igranja, dosuđivati faulove i preduzeti druge akcije prema zahtevima ovih pravila. Sudija će suspendovati igru kada uslovi ne dozvoljavaju poštenu igru. Igra će se takođe prekinuti kada se poziva sudija ili osporava sudijska odluka. Sudija će objaviti greške i druge specifične situacije kako to zahtevaju pravila. On će odgovoriti na pitanja kako to zahtevaju pravila o pitanjima kao što je brojanje faulova. On ne sme da daje savete o primeni pravila ili drugih tačaka igre za koja po pravilima nije potreban sudija. Može da pomogne igraču tako što će dodati ili zameniti mehanički most. Ako je to potrebno za udarac, sudija ili zamenik može da zakloni svetlosni izvor.

Kada u igri postoji pravilo za tri faula, sudija treba da naglasi igračima bilo kakav drugi faul u trenutku kada se to dogodi, a takođe i kada se vraća za sto igrač koji ima dva faula. Pravila ne zahtevaju prvo upozorenje, ali je podrazumevano da spreči kasnije nesporazume. Smatra se da su igrači upozoreni ako postoji tabla na kojoj se na vidljiv način igračima beleži broj faulova.

9. Odgovornost sudije

Sudija će odgovoriti na pitanja igrača o objektivnim podacima, na primer da li će kugla biti u reku, da li je kugla iza glavne linije, koliki je rezultat, koliko poena je potrebno za pobedu, da li igrač ili njegov protivnik imaju faul, kakvo pravilo će se primeniti ako se napravi određeni udarac itd.

Na pitanje za razjašnjenje pravila, sudija će po svojoj sposobnosti objasniti primenjivo pravilo, ali svaka pogrešna izjava sudije neće zaštititi igrača od izvršenja stvarnih pravila. Sudija ne sme ponuditi ili dati bilo kakvo subjektivno mišljenje koje bi moglo da utiče na igru, kao što je da li se dobar pogodak može učiniti na određeni način, da li se može napraviti kombinacija ili kako bi trebalo odigrati za stolom, itd.

10. Dodatak za igru 8 (igra osmica)

Ako su odabrane grupe kugle i igrač slučajno pogodi i ubaci protivničku kuglu, tada se mora naglasiti da igrač ima faul pre njegovog sledećeg poteza. Po prepoznavanju bilo igrača ili sudije da je igrač zamenio koje su njegove kugle, rek će biti ponovljen i originalni igrač će ponovo razbijati.

11. Uspostavljanje prethodne pozicije

Ukoliko u nekoj situaciji treba vratiti kugle na njihove prethodne pozicije, isključiva je dužnost i odgovornost sudije da ovo uradi. Sudija može da formira svoje mišljenje na bilo koji način koji smatra prikladnim u datoj situaciji. Može konsultovati jednog ili oba igrača, međutim mišljenje određenog igrača nije obavezujuće za sudiju. Svaki učesnik ima pravo da osporava sudijsku odluku samo jednom, ali nakon toga je diskreciono pravo sudije da postavlja kuglu ili kugle.

12. Prihvatanje opreme

Nakon što je turnir ili određeni meč započet, igrač nema pravo da dovodi u pitanje kvalitet ili ispravnost bilo koje opreme koju je pružio organizator turnira osim ako ga ne podržavaju sudija ili direktor turnira. Svi protesti moraju preduzeti unapred.

13. Pražnjenje rupa

Da bi se kugla smatrala ubačenom, mora ispuniti sve zahteve iznete u PRAVILU 8.3 UBAČENA KUGLA. Iako pražnjenje rupa spada u opis posla sudije, u situaciji njegovog nečinjenja ove obaveze, krajnja odgovornost za bilo kakav slučaj faula je na igraču koji je na potezu. Ako sudija nije prisutan za stolom, igrač može sam da izvadi kugle iz rupe ako ovu nameru jasno predoči svom protivniku.

14. Pauza - Tajm out

Osim ako je drugačije odredio ogranizator turnira, svaki igrač ima pravo da uzme jednu pauzu od 5min u toku meča koji se igra više od 9 (za igre 8 i 10) odnosno do 13 partija (za igru 9). Ako se igraju kraći mečevi, igrači nemaju pravo na pauzu. Da bi ostvario svoje pravo na pauzu igrač mora

A. da obavesti sudiju o svojim namerama, i
B. da osigura da je sudija upoznat sa tom činjenicom i da je to ubeležio u kartonu rezultata, i
C. da se uveri da je sudija obeležio sto za pauziranu igru (standardna procedura je ostavljanje štapa na stolu)

Protivnik mora da ostane da sedi tokom pauze kao i u toku normalne igre, ako bude učestvovao u bilo kakvim aktivnostima drugačijim od aktivnosti u toku igre, smatraće se da je i on ostvario svoje pravo na pauzu i druga pauza mu neće biti dozvoljena.

U igri 8 i 9 pauza može biti uzeta između rekova. U igri 14.1 pauza započinje između rekova a igrač koji je za stolom može da nastavi sa igrom ako je protivnik uzeo pauzu. Ako igrač koji nije za stolom uzima pauzu, on mora da se uveri da je sudija prisutan da prati sto u njegovom odsustvu, u suprotnom nema pravo da ulaže protest na protivnikovu igru.

Igrač koji uzima pauzu mora da zapamti da njegove akcije moraju biti u sportskom duhu i ako se ponaša drugačije biće predmet kažnjavanja po pravilniku za nesportsku igru.

Ako igrač ima medicinskih problema, direktor turnira može da promeni broj dozvoljenih pauzi.

15. Naredni brejk

U igrama kao što je 9-ka, za odlučivanje čiji je naredni brejk, uprava turnira može da odluči da odabere drugačiju proceduru od one koja je u pravilniku. Npr. može sledeći brejk da ima pobednik ili da se npr. igrači smenjuju na svaki 3 brejka.

16. Ređanje kugli u igri 9-ka

Kao što je navedenu u Pravilu 2.2, sve kugle osim kugle broj 9 se nasumice ređaju i ne bi smele da se ređaju na neki određeni način. Ukoliko nije sudija taj koji ređa kugle, a igrač smatra da njegov protivnik namerno određenim redosledom ređa kugle, on na to može skrenuti pažnju zvaničnicima na turniru. Ako zvaničnici utvrde da igrač namerno raspoređuje kugle pri ređanju, igrač će dobiti zvanično upozorenje da prekine sa tom praksom. Jednom upozoren, ukoliko igrač ipak nastavi sa namernim ređanjem kugli u određenom rasporedu, biće kažnjen zbog nesportskog ponašanja.

17. Pravila brejka

Uprava turnira može zadati dodatne zahteve pri razbijanju kao što je pravilo “Tri kugle” u igri 9-ka (gde je neophodno da tri kugle pređu glavnu liniju ili da se ubace)

18. Pravilo “Tri kugle"

A. Pri razbijanju najmanje tri kugle moraju biti ili ubačene ili da dodirnu glavnu liniju. Npr. ako je jedna kugla ubačena onda najmanje dve kugle moraju barem dotaći gornju liniju. Dotaći gornju liniju znači da kugla mora da pređe ili stane na gornju liniju (linija brejka)
B. Ako igrač ne ispuni prvo pravilo ali je brejk bio ispravan, sledeći igrač može da prihvati sto ili da ga vrati na igru prethodnom igraču
C. Ako prihvati sto, drugi igrač nema pravo da odigra “Push-out”, već treba da odigra legalan potez
D. Ako je sto vraćen prvom igraču (koji je razbijao ali nije ispunio pravilo), igrač ima pravo da odigra “Push-out”. Ako to uradi, njegov protivnik ima pravo da preuzme igru ili da je vrati igraču.
E. Ako igrač ne ispuni prvi zahtev, ali odigra legalan brejk i ubaci kuglu broj 9, kugla broj 9 se vraća na sto i sledeći igrač je na potezu.

19. Skretanje bele kugle pri razbijanju

Ukoliko igraču kiksne štap i pokuša da spreči belu kuglu da nastavi svojim normalnim pravcem tako što će je skrenuti štapom ili na neki drugi način, smatraće se da je igrač počinio nesportski gest, prema pravilu 6.16. Igrač ne sme nikada namerno da dodirne neku kuglu osim vrhom štapa pri legalnom udarcu u belu kuglu. Kaznu za takav faul izriče sudija na osnovu uptstava za kažnjavanje nesportskog ponašanja po pravilu 6.16

20. Merenje vremena

Zvaničnici turnira ili bilo koji igrač može zahtevati da se u toku meča uvede merenje vremena. Direktor turnira ili drugi imenovani službenik može doneti odluku da li se uvodi merenje vremena. Ako se koristi štoperica onda ovlašćeno lice njome meri vreme za oba igrača. Preporuka je da svaki igrač ima na raspolaganju 35 sekundi sa upozorenjem na poslednjih 10 sekundi. Svaki igrač ima pravo na produženje od 25 sekundi pojednom u svakom reku. Štoperica se startuje kada se kugle umire, uključujući i kugle koje se vrte u mestu. Štoperica se isključuje u trenutku kada vrh štapa dodirne belu kuglu čime se inicira udarac ili kada igraču istekne vreme za udarac. Ukoliko igrač ostane bez vremena, biće proglašen standardni faul. Posle incijalnog razbijanja kugli inicijalno vreme može biti produženo na najviše 60 sekundi.

21. Faul samo na beloj kugli

Ukoliko nema sudije koji predsedava mečom, može se igrati i samo sa faulom na beloj kugli. To znači da dodirivanje ili pomeranje drugih kugli osim bele neće biti faul osim ako to utiče na ishod udarca time što su bela ili neka druga kugle prošle kroz prostor gde je prethodno bila pomerena kugla. Ako se to ne desi, protivniku se mora dati pravo da ili ostavi kuglu gde jeste ili da je vrati na najpribližniju poziciju gde je bila, po dogovoru oba igrača. Ukoliko igrač ipak odigra bez pružanja ove opcije protivniku biće faul i bela u ruci za protivnika.

22. Kašnjenje na meč

Igrači moraju biti za stolom i spremni za igru u zakazano vreme. Ako igrač kasni na meč, dobiće 15 minuta da se pojavi za stolom ili gubi meč. Preporuka je da se posle 5 minuta najavi prvi poziv za igrača koji kasni, posle 10 minuta drugi poziv i posle 14 minuta poslednji - “jedan minut” poziv za igrača. Striktnija pravila se mogu koristiti za igrače koji ponavljaju ovaj prestup.

23. Mešanje sa stran

Pogledajte Pravil 1.9 Spoljašnji uticaji. Sudija mora da obezbedi da je sprečeno mešanje sa strane npr. iz publike ili od strane igrača za susednim stolom, i može da suspenduje igrača ako je to neophodno. Mešanje može biti fizičko ili verbalno.

24. Davanje saveta

Dozvoljeno je da igrač dobija savete od trenera tokom meča. To ne bi trebalo da bude neprekidno potezom za potezom jer se time menja priorda igre. Do sudije i uprave turnira da postave dodatne limite po ovom pitanju. Pauza odnosno tajm aut može biti uzet radi dobijanja saveta od trenera. Trener ne bi trebao da prilazi stolu. Ukoliko sudija odluči da se trener meša ili ometa meč, on može da naredi treneru da napusti meč

25. Božji uticaj

Može da se desi u toku meča i nešto nepredviđeno ovim pravilima. U tom slučaju sudija će odlučiti kako da postupi na pravi, fer način. Npr. možda će biti neophodno premestiti rek na drugi sto, u tom slučaju se partija proglašava nerešenom ako se pozicija ne može preneti.

26. Ostanak u stolici za igrača

Igrač koji nije na potezu bi trebao da ostane u svojoj stolici sve dok je protivnik za stolom. Ukoliko igrač mora u toku meča da napusti prostor za igru, on mora da traži i dobije odobrenje od sudije. Ukoliko igrač ipak napusti prostor za igru bez odobrenja sudije, smatraće se nesportskim potezom.

27. Istovremeni kontakt

Ukoliko bela kugla dodirne ciljanu kuglu i drugu kuglu u gotovo istom trenutku, i ne može se utvrditi koja je prva kugla bila u kontaktu, smatraće se da je legalna ciljana kugla dodirnuta prva.

28. Zalepljene kugle za martinelu

Sudija treba da bude pažljiv u proveri i da najavi status ciljane kugle koja je zalepljena za martinelu odnosno kada je bela kugla zalepljena za drugu kuglu. Igrač koji nije na potezu može podsetiti sudiju da je takva najava neophodna. Igrač koji je na potezu mora da dozvoli vreme za proveru a može i sam da je zahteva.