Rejting „15-ball drill“

Namena ove vežbe je određivanje vaših napadačkih veština (ubacivanje, pozicioniranje bele, napad na klaster i problematične kugle i početno razbijanje). Na osnovu vežbe korisnik dobija ocenu 0-80+ (ili „Pro“ do „početnik“). Napomena – veoma važan segment igre – safety tj. defanzivna igra nije tema ove vežbe!

Opis: Poređajte svih 15 kugli i odigrajte od kugle broj 1 do kugle broj 15, ubacujući redom kugle. Broje se samo greške.

15ball Poređajte svih 15 kugli, sve nasumično osim kugle broj 1 na čelu i kugle broj 15 u sredini

15ball Igrač može da uzme belu u ruku koliko god puta hoće u toku partije

15ball Igrač ima pravo ali NE MORA da uzme belu u ruku posle razbijanja

15ball Skor se računa kao broj poena za greške odnosno uzimanje bele u ruku

15ball Igra se nastavlja iako kugla broj 15 bude ubačena pre vremena

15ball Kugle ubačene pri brejku ostaju u rupama (čak iako upadne i bela, ali se dobija 1 bod)

15ball Pri ubačenoj beloj, kugla je u ruci i može se pozicionirati bilo gde

15ball Kugle ne moraju biti najavljivane

15ball Ukupan rezultat se dobija sabiranjem svih kaznenih bodova posle 10 rekova

Kazneni poeni:

15ball Bela upala u rupu (1 bod)

15ball Ciljana kugla iskoči sa stola (1 bod po kugli)

15ball Promašaj (1 bod)

15ball Promašaj i ubačena bela (1 bod)

15ball Nije najpre pogođena kugla sa najmanjim brojem (2 boda)

15ball Nije najpre pogođena kugla sa najmanjim brojem i ubačena bela (2 boda)

15ball Ubačena kugla i bela (1 bod). Ako je ubačena kugla sa najmanjim brojem – ona ostaje u rupi, a u suprotnom se vraća na sto na tačku

15ball Bela u ruci (1 bod)