Libero 5, Čačak

Libero 5, Čačak

Lomina br.67, Čačak
060/080-7924
Website Email

Liga Libero 5
    Liga u jednoj grupi, svako sa svakim. Igra se disciplina 9-ka, svi mečevi do 9, Naizmenično razbijanje iz boksa.
    Igrača: 23
    Šema: 024-GR01-SE00

Datum i vreme pocetkaŠemaKategorijaPrijavljenoSingl/ParoviStatus
07.12.2023 00:12h024-GR01-SE003 - Open23SinglU toku

Mečevi

Bilijar oprema

Otvori sve    Ne prikazuj X

Okrenite telefon za više opcija

RB Igrac1 Rez Igrac2
2 Ilić Darko01 Laković Miljan
3 Vukajlović Milinko93 Vasiljević Goran
4 Martinović Martin90 Rančić Katarina
5 Brković Vladimir01 Antonić Milica
6 Vujović Ivan95 Tošović Lazar
10 Nakić Lazar39 Kostić Lucija
11 Konatar Miro01 Maletković Milivoje
12 Tanasković Vladimir69 Grujović Mihailo
RB Igrac1 Rez Igrac2
13 Radulović Djordje94 Laković Miljan
15 Ilić Darko01 Rančić Katarina
16 Vukajlović Milinko94 Antonić Milica
17 Martinović Martin95 Tošović Lazar
18 Brković Vladimir49 Zeljković Aleksandar
19 Vujović Ivan92 Gačić Slobodan
21 Ilievski Vladimir89 Kostić Lucija
23 Nakić Lazar49 Grujović Mihailo
24 Konatar Miro01 Tanasković Vladimir
RB Igrac1 Rez Igrac2
25 Radulović Djordje91 Vasiljević Goran
26 Laković Miljan96 Rančić Katarina
28 Ilić Darko10 Tošović Lazar
29 Vukajlović Milinko97 Zeljković Aleksandar
31 Brković Vladimir01 Pantović Matej
32 Vujović Ivan95 Kostić Lucija
36 Nakić Lazar29 Konatar Miro
RB Igrac1 Rez Igrac2
37 Radulović Djordje91 Rančić Katarina
38 Vasiljević Goran94 Antonić Milica
39 Laković Miljan39 Tošović Lazar
41 Ilić Darko95 Gačić Slobodan
43 Martinović Martin93 Kostić Lucija
44 Brković Vladimir01 Maletković Milivoje
45 Vujović Ivan69 Grujović Mihailo
47 Ilievski Vladimir92 Konatar Miro
RB Igrac1 Rez Igrac2
49 Radulović Djordje90 Antonić Milica
50 Rančić Katarina29 Tošović Lazar
54 Ilić Darko91 Kostić Lucija
56 Martinović Martin93 Grujović Mihailo
57 Brković Vladimir01 Tanasković Vladimir
58 Vujović Ivan93 Konatar Miro
RB Igrac1 Rez Igrac2
61 Radulović Djordje10 Tošović Lazar
62 Antonić Milica29 Zeljković Aleksandar
65 Laković Miljan19 Kostić Lucija
67 Ilić Darko01 Grujović Mihailo
69 Martinović Martin10 Konatar Miro
70 Brković Vladimir01 Nakić Lazar
72 Tairovski Nešat98 Ilievski Vladimir
RB Igrac1 Rez Igrac2
74 Tošović Lazar01 Gačić Slobodan
76 Rančić Katarina19 Kostić Lucija
80 Ilić Darko01 Konatar Miro
81 Vukajlović Milinko91 Nakić Lazar
83 Brković Vladimir97 Ilievski Vladimir
84 Vujović Ivan96 Tairovski Nešat
RB Igrac1 Rez Igrac2
85 Radulović Djordje94 Gačić Slobodan
87 Tošović Lazar01 Kostić Lucija
89 Rančić Katarina49 Grujović Mihailo
90 Vasiljević Goran09 Tanasković Vladimir
91 Laković Miljan10 Konatar Miro
93 Ilić Darko01 Bogićević Aleksandar
95 Martinović Martin79 Tairovski Nešat
96 Brković Vladimir59 Vujović Ivan
RB Igrac1 Rez Igrac2
98 Gačić Slobodan96 Kostić Lucija
100 Tošović Lazar89 Grujović Mihailo
101 Antonić Milica79 Tanasković Vladimir
102 Rančić Katarina10 Konatar Miro
106 Ilić Darko79 Tairovski Nešat
107 Vukajlović Milinko93 Vujović Ivan
108 Martinović Martin94 Brković Vladimir
RB Igrac1 Rez Igrac2
109 Radulović Djordje92 Kostić Lucija
113 Tošović Lazar01 Konatar Miro
114 Antonić Milica79 Nakić Lazar
116 Vasiljević Goran39 Ilievski Vladimir
117 Laković Miljan49 Tairovski Nešat
119 Ilić Darko39 Brković Vladimir
RB Igrac1 Rez Igrac2
122 Kostić Lucija93 Grujović Mihailo
124 Gačić Slobodan59 Konatar Miro
126 Tošović Lazar01 Bogićević Aleksandar
127 Antonić Milica19 Ilievski Vladimir
128 Rančić Katarina49 Tairovski Nešat
129 Vasiljević Goran79 Vujović Ivan
130 Laković Miljan10 Brković Vladimir
132 Ilić Darko01 Vukajlović Milinko
RB Igrac1 Rez Igrac2
133 Radulović Djordje91 Grujović Mihailo
135 Kostić Lucija79 Konatar Miro
139 Tošović Lazar01 Tairovski Nešat
140 Antonić Milica69 Vujović Ivan
141 Rančić Katarina10 Brković Vladimir
142 Vasiljević Goran69 Martinović Martin
143 Laković Miljan19 Vukajlović Milinko
RB Igrac1 Rez Igrac2
145 Radulović Djordje92 Tanasković Vladimir
146 Grujović Mihailo10 Konatar Miro
151 Zeljković Aleksandar79 Vujović Ivan
152 Tošović Lazar01 Brković Vladimir
154 Rančić Katarina19 Vukajlović Milinko
155 Vasiljević Goran10 Ilić Darko
RB Igrac1 Rez Igrac2
157 Radulović Djordje93 Konatar Miro
161 Kostić Lucija97 Tairovski Nešat
163 Gačić Slobodan69 Brković Vladimir
165 Tošović Lazar01 Vukajlović Milinko
166 Antonić Milica10 Ilić Darko
168 Vasiljević Goran69 Laković Miljan
RB Igrac1 Rez Igrac2
169 Radulović Djordje94 Nakić Lazar
170 Konatar Miro01 Bogićević Aleksandar
171 Tanasković Vladimir97 Ilievski Vladimir
172 Grujović Mihailo98 Tairovski Nešat
174 Kostić Lucija59 Brković Vladimir
176 Gačić Slobodan49 Vukajlović Milinko
177 Zeljković Aleksandar10 Ilić Darko
179 Antonić Milica96 Laković Miljan
180 Rančić Katarina19 Vasiljević Goran
RB Igrac1 Rez Igrac2
182 Nakić Lazar39 Ilievski Vladimir
183 Konatar Miro01 Tairovski Nešat
184 Tanasković Vladimir59 Vujović Ivan
185 Grujović Mihailo10 Brković Vladimir
187 Kostić Lucija29 Vukajlović Milinko
188 Pantović Matej10 Ilić Darko
191 Tošović Lazar01 Vasiljević Goran
192 Antonić Milica98 Rančić Katarina
RB Igrac1 Rez Igrac2
193 Radulović Djordje93 Ilievski Vladimir
195 Nakić Lazar39 Vujović Ivan
196 Konatar Miro10 Brković Vladimir
197 Tanasković Vladimir09 Martinović Martin
199 Maletković Milivoje10 Ilić Darko
204 Tošović Lazar01 Antonić Milica
RB Igrac1 Rez Igrac2
205 Radulović Djordje91 Tairovski Nešat
206 Ilievski Vladimir59 Vujović Ivan
207 Bogićević Aleksandar10 Brković Vladimir
208 Nakić Lazar59 Martinović Martin
209 Konatar Miro09 Vukajlović Milinko
210 Tanasković Vladimir10 Ilić Darko
216 Zeljković Aleksandar10 Tošović Lazar
RB Igrac1 Rez Igrac2
217 Radulović Djordje96 Vujović Ivan
218 Tairovski Nešat10 Brković Vladimir
221 Nakić Lazar10 Ilić Darko
223 Tanasković Vladimir94 Laković Miljan
224 Grujović Mihailo92 Vasiljević Goran
226 Kostić Lucija95 Antonić Milica
227 Pantović Matej10 Tošović Lazar
RB Igrac1 Rez Igrac2
229 Radulović Djordje10 Brković Vladimir
231 Tairovski Nešat89 Vukajlović Milinko
232 Ilievski Vladimir10 Ilić Darko
235 Konatar Miro01 Vasiljević Goran
237 Grujović Mihailo93 Antonić Milica
238 Maletković Milivoje10 Tošović Lazar
239 Kostić Lucija59 Zeljković Aleksandar
RB Igrac1 Rez Igrac2
241 Radulović Djordje93 Martinović Martin
242 Brković Vladimir97 Vukajlović Milinko
243 Vujović Ivan10 Ilić Darko
247 Nakić Lazar93 Rančić Katarina
248 Konatar Miro96 Antonić Milica
249 Tanasković Vladimir10 Tošović Lazar
RB Igrac1 Rez Igrac2
253 Radulović Djordje59 Vukajlović Milinko
254 Martinović Martin10 Ilić Darko
256 Vujović Ivan95 Laković Miljan
260 Nakić Lazar10 Tošović Lazar
261 Konatar Miro39 Zeljković Aleksandar
264 Maletković Milivoje49 Kostić Lucija
RB Igrac1 Rez Igrac2
265 Radulović Djordje94 Ilić Darko
268 Brković Vladimir01 Vasiljević Goran
269 Vujović Ivan92 Rančić Katarina
271 Ilievski Vladimir95 Tošović Lazar
274 Konatar Miro01 Pantović Matej
275 Tanasković Vladimir29 Kostić Lucija
RB Faza Vreme Igrač1 Rez Igrač2 Sto
7 1.kolo-A

Tairovski NešatZeljković Aleksandar 
8 1.kolo-A

Ilievski VladimirGačić Slobodan 
9 1.kolo-A

Bogićević AleksandarPantović Matej 
20 2.kolo-A

Tairovski NešatPantović Matej 
22 2.kolo-A

Bogićević AleksandarMaletković Milivoje 
30 3.kolo-A

Martinović MartinGačić Slobodan 
33 3.kolo-A

Tairovski NešatMaletković Milivoje 
34 3.kolo-A

Ilievski VladimirGrujović Mihailo 
35 3.kolo-A

Bogićević AleksandarTanasković Vladimir 
42 4.kolo-A

Vukajlović MilinkoPantović Matej 
46 4.kolo-A

Tairovski NešatTanasković Vladimir 
48 4.kolo-A

Bogićević AleksandarNakić Lazar 
51 5.kolo-A

Vasiljević GoranZeljković Aleksandar 
52 5.kolo-A

Laković MiljanGačić Slobodan 
55 5.kolo-A

Vukajlović MilinkoMaletković Milivoje 
59 5.kolo-A

Tairovski NešatNakić Lazar 
60 5.kolo-A

Ilievski VladimirBogićević Aleksandar 
63 6.kolo-A

Rančić KatarinaGačić Slobodan 
64 6.kolo-A

Vasiljević GoranPantović Matej 
68 6.kolo-A

Vukajlović MilinkoTanasković Vladimir 
71 6.kolo-A

Vujović IvanBogićević Aleksandar 
73 7.kolo-A

Radulović DjordjeZeljković Aleksandar 
75 7.kolo-A

Antonić MilicaPantović Matej 
77 7.kolo-A

Vasiljević GoranMaletković Milivoje 
78 7.kolo-A

Laković MiljanGrujović Mihailo 
82 7.kolo-A

Martinović MartinBogićević Aleksandar 
86 8.kolo-A

Zeljković AleksandarPantović Matej 
88 8.kolo-A

Antonić MilicaMaletković Milivoje 
94 8.kolo-A

Vukajlović MilinkoIlievski Vladimir 
97 9.kolo-A

Radulović DjordjePantović Matej 
99 9.kolo-A

Zeljković AleksandarMaletković Milivoje 
103 9.kolo-A

Vasiljević GoranNakić Lazar 
104 9.kolo-A

Laković MiljanBogićević Aleksandar 
110 10.kolo-A

Pantović MatejMaletković Milivoje 
111 10.kolo-A

Gačić SlobodanGrujović Mihailo 
112 10.kolo-A

Zeljković AleksandarTanasković Vladimir 
115 10.kolo-A

Rančić KatarinaBogićević Aleksandar 
120 10.kolo-A

Vukajlović MilinkoMartinović Martin 
121 11.kolo-A

Radulović DjordjeMaletković Milivoje 
123 11.kolo-A

Pantović MatejTanasković Vladimir 
125 11.kolo-A

Zeljković AleksandarNakić Lazar 
134 12.kolo-A

Maletković MilivojeTanasković Vladimir 
136 12.kolo-A

Pantović MatejNakić Lazar 
137 12.kolo-A

Gačić SlobodanBogićević Aleksandar 
138 12.kolo-A

Zeljković AleksandarIlievski Vladimir 
147 13.kolo-A

Maletković MilivojeNakić Lazar 
148 13.kolo-A

Kostić LucijaBogićević Aleksandar 
149 13.kolo-A

Pantović MatejIlievski Vladimir 
150 13.kolo-A

Gačić SlobodanTairovski Nešat 
153 13.kolo-A

Antonić MilicaMartinović Martin 
158 14.kolo-A

Tanasković VladimirNakić Lazar 
159 14.kolo-A

Grujović MihailoBogićević Aleksandar 
160 14.kolo-A

Maletković MilivojeIlievski Vladimir 
162 14.kolo-A

Pantović MatejVujović Ivan 
164 14.kolo-A

Zeljković AleksandarMartinović Martin 
173 15.kolo-A

Maletković MilivojeVujović Ivan 
175 15.kolo-A

Pantović MatejMartinović Martin 
181 16.kolo-A

Radulović DjordjeBogićević Aleksandar 
186 16.kolo-A

Maletković MilivojeMartinović Martin 
190 16.kolo-A

Zeljković AleksandarLaković Miljan 
194 17.kolo-A

Bogićević AleksandarTairovski Nešat 
198 17.kolo-A

Grujović MihailoVukajlović Milinko 
201 17.kolo-A

Pantović MatejLaković Miljan 
202 17.kolo-A

Gačić SlobodanVasiljević Goran 
203 17.kolo-A

Zeljković AleksandarRančić Katarina 
212 18.kolo-A

Maletković MilivojeLaković Miljan 
213 18.kolo-A

Kostić LucijaVasiljević Goran 
214 18.kolo-A

Pantović MatejRančić Katarina 
215 18.kolo-A

Gačić SlobodanAntonić Milica 
219 19.kolo-A

Ilievski VladimirMartinović Martin 
220 19.kolo-A

Bogićević AleksandarVukajlović Milinko 
225 19.kolo-A

Maletković MilivojeRančić Katarina 
228 19.kolo-A

Gačić SlobodanZeljković Aleksandar 
230 20.kolo-A

Vujović IvanMartinović Martin 
234 20.kolo-A

Nakić LazarLaković Miljan 
236 20.kolo-A

Tanasković VladimirRančić Katarina 
240 20.kolo-A

Pantović MatejGačić Slobodan 
245 21.kolo-A

Ilievski VladimirLaković Miljan 
246 21.kolo-A

Bogićević AleksandarVasiljević Goran 
250 21.kolo-A

Grujović MihailoZeljković Aleksandar 
251 21.kolo-A

Maletković MilivojeGačić Slobodan 
252 21.kolo-A

Kostić LucijaPantović Matej 
257 22.kolo-A

Tairovski NešatVasiljević Goran 
258 22.kolo-A

Ilievski VladimirRančić Katarina 
259 22.kolo-A

Bogićević AleksandarAntonić Milica 
262 22.kolo-A

Tanasković VladimirGačić Slobodan 
263 22.kolo-A

Grujović MihailoPantović Matej 
267 23.kolo-A

Martinović MartinLaković Miljan 
270 23.kolo-A

Tairovski NešatAntonić Milica 
272 23.kolo-A

Bogićević AleksandarZeljković Aleksandar 
273 23.kolo-A

Nakić LazarGačić Slobodan 
276 23.kolo-A

Grujović MihailoMaletković Milivoje 
Grupa A
RB Igrač Meč Bod +/-
1. Radulović Djordje 18 17 94
2. Vujović Ivan 18 15 49
3. Vukajlović Milinko 15 14 69
4. Grujović Mihailo 14 11 14
5. Martinović Martin 12 10 40
6. Kostić Lucija 19 10 3
7. Tairovski Nešat 13 8 3
8. Tanasković Vladimir 13 8 -8
9. Konatar Miro 22 7 -25
10. Zeljković Aleksandar 8 6 20
11. Ilievski Vladimir 12 6 16
12. Brković Vladimir 22 6 -9
13. Vasiljević Goran 14 6 -27
14. Laković Miljan 13 5 -35
15. Nakić Lazar 13 5 -36
16. Antonić Milica 16 5 -47
17. Bogićević Aleksandar 4 4 4
18. Pantović Matej 6 4 4
19. Maletković Milivoje 5 4 -1
20. Ilić Darko 22 3 -16
21. Rančić Katarina 15 3 -72
22. Tošović Lazar 22 2 -16
23. Gačić Slobodan 8 2 -24