Turnir sredom
Podrum, Novi Banovci

Podrum, Novi Banovci

Svetosavska 1a. Novi Banovci
062 446152
Website Email

Turnir sredom
    9-ball do 5, repasaz do 5, naizmenican brejk
    Igrača: 19
    Šema: 032DE16SE

Datum i vreme pocetkaŠemaPrijavljenoSingl/ParoviStatus
20.06.2018 19:00h032DE16SE19SinglZavršen

ŠEMA

Mečevi

RB Datum Igrac1 Rez Igrac2
1 20.06. - 19:01 Stanković Aleksandar10 X  
2 20.06. - 20:04 Božić Tihomir25 Sekulić Aleksandar  
3 20.06. - 19:01 Ilić B.Nenad10 X  
4 20.06. - 19:01 X01 Saric Dimitrije  
5 20.06. - 19:01 Popović Nikola10 X  
6 20.06. - 19:01 Čupković Dejan10 X  
7 20.06. - 19:01 Dondur Danijel10 X  
8 20.06. - 19:01 X01 Raković Jovan  
9 20.06. - 19:01 Čupković Aleksandar10 X  
10 20.06. - 19:44 Ranisavljević Dalibor53 Ljubojević Miloš  
11 20.06. - 19:01 Radmanović Miloš10 X  
12 20.06. - 19:01 X01 Mihajlović Miloš  
13 20.06. - 19:01 Milenković Svetozar10 X  
14 20.06. - 19:01 Belokapa Aleksandar10 X  
15 20.06. - 20:38 Barlović Marko15 Alavanja Stanislav  
16 20.06. - 19:01 X01 Jovanović Dragan  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
17 20.06. - 20:33 Stanković Aleksandar05 Sekulić Aleksandar  
18 20.06. - 19:36 Ilić B.Nenad51 Saric Dimitrije  
19 20.06. - 19:54 Popović Nikola54 Čupković Dejan  
20 20.06. - 20:35 Dondur Danijel52 Raković Jovan  
21 20.06. - 20:56 Čupković Aleksandar35 Ranisavljević Dalibor  
22 20.06. - 21:13 Radmanović Miloš25 Mihajlović Miloš  
23 20.06. - 21:35 Milenković Svetozar51 Belokapa Aleksandar  
24 20.06. - 21:35 Alavanja Stanislav45 Jovanović Dragan  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
25 20.06. - 20:04 X01 Božić Tihomir  
26 20.06. - 19:01 X01 X  
27 20.06. - 19:01 X01 X  
28 20.06. - 19:01 X01 X  
29 20.06. - 19:44 X01 Ljubojević Miloš  
30 20.06. - 19:01 X01 X  
31 20.06. - 19:01 X01 X  
32 20.06. - 20:38 Barlović Marko10 X  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
33 20.06. - 22:15 Božić Tihomir25 Alavanja Stanislav  
34 20.06. - 21:35 X01 Belokapa Aleksandar  
35 20.06. - 21:13 X01 Radmanović Miloš  
36 20.06. - 20:56 X01 Čupković Aleksandar  
37 20.06. - 21:41 Ljubojević Miloš53 Raković Jovan  
38 20.06. - 19:54 X01 Čupković Dejan  
39 20.06. - 19:36 X01 Saric Dimitrije  
40 20.06. - 21:59 Barlović Marko05 Stanković Aleksandar  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
41 20.06. - 22:35 Sekulić Aleksandar25 Čupković Aleksandar  
42 20.06. - 22:43 Ilić B.Nenad53 Čupković Dejan  
43 20.06. - 22:19 Popović Nikola50 Saric Dimitrije  
44 20.06. - 22:56 Dondur Danijel53 Radmanović Miloš  
45 20.06. - 22:57 Ranisavljević Dalibor25 Stanković Aleksandar  
46 20.06. - 23:23 Mihajlović Miloš35 Belokapa Aleksandar  
47 20.06. - 23:53 Milenković Svetozar54 Alavanja Stanislav  
48 20.06. - 23:31 Jovanović Dragan35 Ljubojević Miloš  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
49 20.06. - 23:38 Čupković Aleksandar25 Ilić B.Nenad  
50 21.06. - 00:06 Popović Nikola53 Dondur Danijel  
51 21.06. - 00:13 Stanković Aleksandar53 Belokapa Aleksandar  
52 21.06. - 00:41 Milenković Svetozar35 Ljubojević Miloš  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
53 21.06. - 00:53 Ilić B.Nenad53 Popović Nikola  
54 21.06. - 01:13 Stanković Aleksandar25 Ljubojević Miloš  
RBDatum Igrac1 Rez Igrac2
55 21.06. - 02:08 Ilić B.Nenad45 Ljubojević Miloš